Tværfagligt Smertecenter, Aalborg


 
2

Smertesygeplejerske og psykoterapeut Mariane Jørgensen samt fysioterapeut Lotte Rechter, beskriver arbejdsgange og behandlingsmuligheder ved Tværfaglig Smertecenter, Aalborg.

Tværfagligt Smertecenter, Aalborg

Tværfagligt Smertecenter, Aalborg, er organisatorisk placeret under Anæstesisektor Nordjylland. Der modtages årligt ca. 45o nye patienter. De patienter, som henvises har komplekse kroniske smertetilstande, bl.a. karakteriseret ved meget høj subjektiv smerteintensitet, betydelig og langvarig forværring, selv ved beskeden provokation, det angivne smerteområde følger ikke nødvendigvis normale anatomiske eller neurofysiologiske grænser, smerterne ledsages af et stort antal udtalte symptomer, fx søvnforstyrrelser, træthed, koncentrations og hukommelsesbesvær samt universel hypersensibilitet, og de psykosociale problemstillinger fylder meget.
Diagnoserne for de henviste omfatter bl.a. whiplash, følger efter traumer og operationer, fibromyalgi, endometriose, amputationer, rygsmerter, refleksdystrofi (CRPS) og hovedpine.
Kompleksiteten ved kroniske smertetilstande fordrer et tværfagligt behandlerteam, som hos os består af 16 personer, som er læger, sygeplejersker med psykoterapeutisk uddannelse, psykolog, ressourceorienterede fysioterapeuter, socialrådgiver samt sekretærer.

Behandling
Efter patientens første undersøgelse hos en af centerets læger, fastlægges behandlingsforløbet for den enkelte patient på den daglige tværfaglige konference.
Centeret arbejder ud fra princippet om hjælp til selvhjælp, med fokus på smertelindring og mestring af et liv med smerter. Helt centralt for centerets forståelse af smerter er, at smerten er det, som patienten siger den er! Ingen andre end patienten kan mærke smerten. Smerten er en oplevelse, som jo påvirkes af både fysiske, psykiske, sociale og eksistentielle forhold.
Behandlingen kan omfatte medicinjustering, psykologisk smertebehandling, samtaleterapi, fysioterapi, socialfaglig rådgivning og gruppebehandling. Vores kerneydelse er gruppebehandling: Coping og Pacinggruppe.

Pacinggruppe
Gruppen omfatter 8 patienter, der samles 1 gang ugentligt á 2 timer i 9 uger og derefter et opfølgningsmøde efter 1 måned.
Hver gruppe ledes af en fysioterapeut og en læge, men også psykologen og socialrådgiveren deltager enkelte gange. Der arbejdes psykoedukativt.

Emnerne omfatter:
• Smerter og smertefysiologi
• Medicinens muligheder og begrænsninger
• Øvelser, hvor patienterne aktivt lærer, og arbejder med, at bruge pacing-principperne.
• Hensigtsmæssig struktur/planlægning i dagligdagen
• At sætte sig personlige og realistiske mål
• Lindringsting (”Førstehjælpskassen”)
Imellem undervisningssessionerne arbejder patienten hjemme med at afprøve og integrere pacing-principperne i hverdagen. Gruppedeltagerne deler deres erfaringer ved gruppemøderne.
Pacing-principperne bygger på at finde et passende udgangsniveau og en passende stigningstakt for den enkeltes fysiske aktivitet, herunder relevante virkemidler ved smerteforværring.

Copinggruppe
Gruppen omfatter 8 deltagere (patienter), der samles 1 gang ugentligt á 3 timer i 8 uger og derefter et opfølgningsmøde efter 1 og 3 måneder.
Hver gruppe ledes af 2 terapeuter. Terapeuterne er smertesygeplejersker med psykoterapeutisk efteruddannelse og/eller psykolog.

Gruppebehandlingen omfatter:
• Gruppeterapi ud fra deltagernes aktuelle problemstillinger
• Undervisning i relevante teorier ud fra deltagernes behov og præsenterede smerteproblematikker
• Afspænding, visualisering og kropsbevidsthedsøvelser

Eksempler på problemstillinger:
• Manglende accept af ændrede livsvilkår (tab, svigt, sorg)
• Ubalance mellem krav (ydre/indre) og ressourcer
• Manglende kontrol over smerterne
• Stress – anspændthed – katastrofetænkning – angst
• Lavt energiniveau – dårlig nattesøvn
• Manglende anerkendelse og mistro fra omgivelserne


Formål med gruppebehandlingen
• Få viden, indsigt og forståelse for smerter og lindringsmetoder
• Få bevidsthed om, hvad der trigger/påvirker deres smerte
• Styrke troen på og viljen til forandring
• Få øjnene op for positive oplevelser
• Støtte til at finde egne ressourcer
• Reflektere over praktiske og følelsesmæssige problemer
• Øge kropsbevidstheden
• Mærke grænser og få mod til at sætte dem


Individuel fysioterapi
Der arbejdes her med:
• Kropsbevidsthed (holdning, balance, BAT)
• Afspænding
• Træning (-efter pacing-principperne)
• Desensibilisering
• Afprøve lindringsting (varme/kulde, TNS, massage etc.)

Læs mere på http://www.an.rn.dk/Afdelinger/Tvaerfagligt+Smertecenter/


Mariane Jørgensen, smertesygeplejerske/psykoterapeut
Lotte Rechter, fysioterapeut.
 

Redigeret af : Thomas Jakob Petersson, 11.05.2010

Til top
2

Kommentarer til artiklen

04.12.2013 Maria Gavigan Hej
Hvor finder jeg kontakt oplysninger til det tværfaglige smerte team. Jeg har en klient i terapi hos min psykologpraksis, som jeg tror ville have stort udbytte af dette tilbud. Med venlig hilsen Psykolog Maria Gavigan
 
10.09.2015 Sven Gilbeerg I må også gerne reklamerer for SmerteCenter Skørping.
Se www.smertecenter-skoerping.dk

Kommentar

Felter markeret med * skal udfyldes

       
Send din kommentar