Generalforsamling 2017


 

Bestyrelsen i Dansk Selskab for Smerte & Fysioterapi indkalder i henhold til vedtægternes § 5 til foreningens ordinære generalforsamling, som afholdes onsdag den 26. april 2017 kl. 16.15 på Aalborg Universitet, Frederik Bajers Vej 7, bygning 3D.

Indkaldelse til Generalforsamling i Dansk Selskab for Smerte og Fysioterapi

Bestyrelsen i Dansk Selskab for Smerte & Fysioterapi indkalder i henhold til vedtægternes § 5 til foreningens ordinære generalforsamling, som afholdes onsdag den 26. april 2017 kl. 16.15 på Aalborg Universitet, Frederik Bajers Vej 7, bygning 3D.

I overensstemmelse med vedtægternes § 5 er dagsordenen følgende:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning om faggruppens virksomhed i det forløbne år.
  3. Fastsættelse af kontingent
  4. Fremlæggelse af revisors årsberetning samt det reviderede regnskab til godkendelse.
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesformand (formanden er på valg i ulige år)
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Heidi Marie Brogner, Henrik Bjarke Vægter og Marianne Holt er på valg)
  8. Valg af revisor. SMOF foreslår Revision & Økonomisk Rådgivning, Brønderslev
  9. Eventuelt

 

Uddrag fra vedtægterne:

Medlemmer der ønsker at opstille til bestyrelsen og/eller som suppleant kan gøre dette senest 12. april 2017  Hvert medlem har en stemme på generalforsamlingen.

 

På bestyrelsens vegne

Henrik Bjarke Vægter, Kassérer Dansk Selskab for Smerte og Fysioterapi – www.smof.dk

Redigeret af : Henrik Bjarke Madsen, 01.03.2017

Til top