Generalforsamling 2015


 

Dansk Selskab for Smerte og Fysioterapi indkalder til selskabets ordinære generalforsamling fredag d. 12. juni 2015.
Generalforsamlingen afholdes i forlængelse af symposiet Moving on With Pain i DNC auditoriet, Nørrebrogade 44, Århus N.
Dagsorden og relevante bilag til generalforsamligen findes her.....

I overensstemmelse med vedtægternes § 5 er dagsordenen følgende:

  1. Valg af dirigent (Bestyrelsen foreslår Eva Hauge)
  2. Formandens beretning om selskabets virksomhed i det forgangne år
  3. Fremsendte forslag (Udgår, da der ikke er indkomne forslag)
  4. Fremlæggelse og godkendelse af revisors årsberetning
  5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år (forslået budget 2016 findes her).
  6. Fastsættelse af kontingent (se budget)
  7. Valg af bestyrelsesformand (Morten Høgh modtager genvalg. Der er ingen indkomne forslag till modkandidater)
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Heidi Brogner, Marianne Holt og Henrik Bjarke Vægter modtager genvalg. Der er ingen indkomne forslag till modkandidater)
  9. Valg af revisor (besturelsen foreslår GBJ revision og økonomisk rådgivning i Brønderslev).
  10. Eventuelt (præsentation af næste års arrangementer)

Redigeret af : Henrik Bjarke Madsen, 05.06.2015

Til top